+38(044) 287 24 38
info@dor.org.ua

phone
logo Асоціація "Дорожні організації України"
  • silder
  • silder
Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності Учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, без права впливати на прийняття управлінських рішень Учасників для забезпечення створення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу в галузі дорожнього будівництва, залучення інвестицій, сприяння запровадженню інноваційних засад та наукових підходів в даній сфері.

Основними завданнями Асоціації є:

- представництво та захист законних професійних та інших інтересів Учасників Асоціації, інших осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в інших державних і недержавних установах та організаціях;

-  участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів у галузі дорожнього будівництва, експлуатації та утримання доріг;

- участь у проведення громадської експертизи законів, програм, рішень та інших документів, нормативних актів у галузі дорожнього будівництва, експлуатації та утримання доріг;

- сприяння прийняттю проектів нормативно-правових актів, необхідних для розвитку галузі дорожнього будівництва, експлуатації та утримання доріг;

- розробка і направлення пропозицій та ініціатив з питань вдосконалення правового регулювання та технічних вимог у сфері дорожньо-будівельних робіт, експлуатаційного утримання, збереження мережі автомобільних доріг загального користування, контролю за якістю робіт, забезпечення їх екологічної безпеки;

- взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями;

- розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, налагодження контактів із потенційними закордонними партнерами;

- розповсюдження досягнень науки та передового досвіду у галузі будівництва, експлуатації та утримання автомобільних доріг, використання ефективних новітніх технології у даній галузі, сприяння впровадженню заходів щодо зниження витрат, дотримання екологічних вимог тощо;

- сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації Учасників Асоціації.

Карта автомобільних доріг України державного значення

ПІДПРИЄМСТВА УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

automagistralugshbu

jurimex uman
Офіційний юридичний партнер
 
Детальніше...