+38(044) 287 24 38
info@dor.org.ua

phone
logo Асоціація "Дорожні організації України"
  • silder
  • silder
Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових Учасників.

Учасниками Асоціації можуть бути підприємства, організації, установи, господарські товариства, договірні об'єднання та інші юридичні особи, крім випадків, передбачених законодавчими актами України, які здійснюють діяльність у галузі дорожнього будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мають відповідні ліцензії, а також у суміжних галузях (виробництво будівельних матеріалів, інжиніринг, проектування, юридичні та аудиторські послуги тощо), та згодні підтримувати і виконувати Статутні цілі Асоціації та обов’язки, що покладають на Учасника установчими документами Асоціації, надали заяву про вступ в Асоціацію та сплатили вступні внески. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, які підтримують і виконують Статут Асоціації можуть бути Учасниками Асоціації нарівні з вітчизняними юридичними особами згідно чинного законодавства України.

Всі Учасники Асоціації користуються рівними правами Учасників Асоціації та зобов'язані виконувати однакові обов’язки Учасників Асоціації.

Рішення про прийом в Учасники Асоціації приймається Загальними зборами Учасників Асоціації на основі пропозиції Виконавчого директора Асоціації про прийом юридичної особи в Учасники Асоціації та письмової заяви відповідної юридичної особи про прийом до складу Учасників Асоціації, в якій в письмовій формі підтверджується згода зі Статутом Асоціації та зобов'язання виконання Статуту і рішень Загальних зборів Учасників Асоціації та Ради Асоціації.

Учасники Асоціації в особі своїх повноважних представників мають права:

- Обирати та бути обраними в керівні та контрольні органи Асоціації;

- Вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції з питань діяльності Асоціації, приймати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах;

- приймати участь в голосуванні на Загальних зборах з питань, винесених на розгляд Зборів;

- Користуватися в першочерговому порядку послугами та, у встановленому порядку, майном Асоціації;

- Користуватися у встановленому порядку всіма науково-технічними розробками, власником яких є Асоціація;

- Одержувати методичну та іншу (науково-консультативну, технологічну, юридичну, бухгалтерську тощо) допомогу для реалізації проектів, схвалених керівними органами Асоціації;

- Отримувати повну інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі знайомитись з річними балансами, звітами Асоціації про її діяльність;

- Вийти зі складу Учасників Асоціації на умовах і в порядку, передбаченому Статутом Асоціації;

- Отримати свідоцтво встановленого зразка про підтвердження свого членства в Асоціації;

- Використовувати в своїй господарській діяльності належність до членства в Асоціації відповідно з правилами етичної і професійної поведінки (Етичним кодексом);

Учасники Асоціації зобов'язані:

- Дотримуватись норм установчих документів Асоціації і виконувати рішення Загальних зборів Учасників та Ради Асоціації;

- Активно сприяти вирішенню задач, які випливають з установчих документів Асоціації, постійно підтримувати зв'язки з Асоціацією;

- Виконуватисвої зобов'язання перед Асоціацією, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вчасно проводити оплату членських і цільових внесків, в терміни і в розмірах, затверджених рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації;

- Не розголошувати комерційну і конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації, яка встановлена Радою або виконавчим директором Асоціації;

- Своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці та необхідні для здійснення Асоціацією її статутної діяльності, а також самостійно повідомляти про реорганізацію Учасника Асоціації, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників та інше.

Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням Учасника Асоціації або при виході Учасника з Асоціації.

Учасник Асоціації, що бажає вийти з складу Учасників Асоціації повинен подати заяву на ім'я Голови Ради Асоціації. Подана заява розглядається Загальними зборами Учасників Асоціації.Виключення Учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:

- Учасник Асоціації припиняє діяльність;

- компетентний орган відзиває (анулює) видану Учаснику відповідну ліцензію;

- Учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

В цьому випадку рішення про виключення зі складу Учасників Асоціації приймається Загальними зборами Учасників Асоціації в тому ж порядку, як і за заявою Учасника про вихід з Асоціації за власним бажанням.

Карта автомобільних доріг України державного значення

ПІДПРИЄМСТВА УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

automagistralugshbu

jurimex uman
Офіційний юридичний партнер
 
Детальніше...